TRAO ĐỔI VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA TIẾN SỸ THANH NHÀN CÙNG HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 2 NGÀY 26/7/2018

TRAO ĐỔI VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA TIẾN SỸ THANH NHÀN CÙNG HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 2 NGÀY 26/7/2018

Ngày 26/7/2018,các doanh nghiệp đã có cơ hội được giao lưu với những doanh nhân trên địa bàn và nghe tiến sỹ Kinh Tế Vũ Thị Thanh Nhàn – Chuyên gia chiến lược phát triển Doanh nghiệp có bài chia sẻ về “Quản trị rủi ro” sẽ giúp các doanh nghiệp có được hướng nhìn mới và cách khắc phục những rủi ro trong chính doanh nghiệp của mình, từ đó áp dụng cho doanh nghiệp mình tránh khỏi những thiệt hại không đáng có trong rủi ro doanh nghiệp.

Chia sẻ