Hội viên

Quyền lợi

Hội Doanh nghiệp Quận 2 là tổ chức tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân có trụ sở hoặc sinh sống và kinh doanh trong địa bàn quận 2 có mong muốn tham gia sinh hoạt cùng Hội. Hiện nay Hội Doanh nghiệp quận 2 là mái nhà chung của 83 hội viên, với các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đối thoại với các cấp lãnh đạo ban ngành, thể thao, văn hóa-văn nghệ, [...]