Điều Lệ Hiệp Hội

Điều Lệ Hiệp Hội

GIỚI THIỆU

 1. VÀI NÉT VỀ SƠ LƯỢC VỀ HI DOANH NGHIỆP QUẬN 2 (DNQ2)
 2. Hội DNQ2

Hội DNQ2 tiền thân là CLB Doanh nghiệp Quận 2 hoạt động vào tháng 9/2002 trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 2.

Hội DNQ2 tạo một môi trường cho các doanh nghiệp là hội viên được nâng cao kỹ năng quản lý/lãnh đạo doanh nghiệp, tạo mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm các mối quan hệ chất lượng, hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đồng thời là môi trường giao lưu, tiếp xúc với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

 1. Nhiệm vụ
 • Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, WTO, TPP, kỹ thuật cho hội viên, tổ chức các loại hình nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh;
 • Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả;
 • Liên kết Hội – Nhóm nhằm mở rộng mối quan hệ từ đó tạo ra các cơ hội kinh doanh cho hội viên;
 • Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề gặp phải đối với cơ quan quản lý nhà nước.
 1. Sứ mạng

Hội DNQ2 là giúp cho hội viên của mình phát triển kinh doanh thông qua hệ thống mạng lưới kết nối chuyên nghiệp, giúp họ tạo dựng quan hệ và lòng tin đối với những hội viên thân hữu trong Hội của mình bằng sự cam kết nghiêm túc trong những hoạt động của Hội DNQ2, luôn luôn cải tiến, thay đổi bản thân cũng như chất lượng dịch vụ, sản phẩm mà Hội viên đang cung cấp theo chiều hướng ngày càng tốt hơn; là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắt, khó khăn; góp phần vào việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế Quận

 1. Mục tiêu hoạt động
 • Tạo mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp, từ đó mở rộng mối quan hệ;
 • Tạo cơ hội kinh doanh thông qua các hội viên/khách mời trao cơ hội kinh doanh cho nhau;
 • Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các nhà doanh nghiệp tham gia tốt các hoạt động xã hội;
 • Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp từ đó giúp cho các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa/dịch vụ.

 

 1. HOẠT ĐỘNG HỘI DNQ2

Hội DNQ2 không giới hạn hội viên đến từ ngành, sản phẩm, dịch vụ cung cấp khác nhau trên địa bàn Quận 2 cũng như các quận khác (trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng dại diện).

 1. Gặp mặt định kỳ

Mỗi tháng 01 lần vào một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng.

Thời gian gặp mặt khoảng 120 – 150 phút. Đây là hoạt động thường xuyên và bắt buộc đối với tất cả hội viên, chính hoạt động này góp phần quan trọng cho hội viên nâng cao năng lực, mở rộng mối quan hệ, tạo lòng tin, hiểu biết sản phẩm của nhau và giúp nhau có thêm nhiều khách hàng mới.

 1. Đào tạo kiến thức kinh doanh, pháp luật, kỹ năng quản lý/lãnh đạo doanh nghiệp

Hội viên hội DNQ2 được đào tạo thường xuyên về các kỹ năng trình bày, quản lý doanh nghiệp, các kiến thức pháp luật, các Hiệp định thương mại và ý tưởng kinh doanh.

 1. Hội thảo, Hội nghị, sự kiện trong nước và quốc tế

Ngoài những chương trình đào tạo, Hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, phổ biến các chủ trương chính sách của nhà nước, những sự kiện trong nước và quốc tế. Từ đó giúp các doanh nghiệp cập nhật tin tức, đưa ra những đánh giá về khó khăn cũng như thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp mình.

 1. Cơ cấu tổ chức Hội
 • Ban Hội viên.
 • Ban Hỗ trợ – Phát triển doanh nghiệp
 • Ban Sự kiện, Truyền thông
 • Ban Đào tạo
 • Ban Cố vấn
 • Ban Đầu tư và Phát triển.

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH
 1. Quỹ hàng năm
 • Mức đóng: 2.000.000 VNĐ/Hội viên/năm
 • Thời điểm đóng: trong tuần đầu tiên của 12 tháng sinh hoạt đối với hội viên hiện tại hoặc trong ngày ra nhập hội viên đối với hội viên mới
 • Mục đích sử dụng: chi dùng cho các hoạt động chung của Hội
 • Tại mỗi buổi sinh hoạt Hội viên đóng phí chia sẻ tài liệu và phòng họp với số tiền là 150.000 VNĐ

Chia sẻ