CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Thực hiện chủ trương của UBND TP. HCM, Hiệp Hội DNTP, CLB Hỗ trợ pháp lý kết hợp với Công ty Luật LUẬT SƯ RIÊNG thực hiện tư vấn pháp lý thường xuyên cho hội viên Hội Doanh Nghiệp Quận 2 như sau:
* Gói hỗ trợ dánh cho DN Khởi nghiệp: 1.000.000 VNĐ/tháng;
* Gói tư vấn pháp lý cho DN: 2.000.000 VNĐ/tháng.
– Luật sư tư vấn cung cấp ý kiến pháp lý đối với các vấn đề của DN: Pháp luật kinh doanh; Lao động và giải quyết tranh chấp lao động; Pháp luật về Sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu,…
– Tư vấn pháp luật về thuế;
– Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật các văn bản nội bộ do DN ban hành;
– Tư vấn các thủ tục hành chính cho DN;
– Cập nhập các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động;
– Cảnh bảo và tư vấn giải pháp xử lý các rủi ro pháp lý;
– Tư vấn các quy định pháp lý liên quan đến việc góp vốn, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp, cổ đông, nhà đầu tư.
Phối hợp với CLB Đại lý Thuế, DN Khởi nghiệp mức ưu đãi tư vấn, báo cáo thuế 500.000 VNĐ/tháng.
Doanh nghiệp có nhu cầu, liên hệ Ls Hồng 0907.719.381 (CTHĐTV Công ty LUẬT SƯ RIÊNG – BCN CLB Hỗ trợ pháp lý DN).

luatsuriengdinhxuanhong_color

Chia sẻ