Autore - esc_admin

Điều Lệ Hiệp Hội

GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ SƠ LƯỢC VỀ HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 2 (DNQ2) Hội DNQ2 Hội DNQ2 tiền thân là CLB Doanh nghiệp Quận 2 hoạt động vào tháng 9/2002 trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 2. Hội DNQ2 tạo một môi trường cho các doanh nghiệp là hội viên được nâng cao kỹ năng quản lý/lãnh đạo doanh nghiệp, tạo mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp giúp [...]

Quyền lợi

Hội Doanh nghiệp Quận 2 là tổ chức tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân có trụ sở hoặc sinh sống và kinh doanh trong địa bàn quận 2 có mong muốn tham gia sinh hoạt cùng Hội. Hiện nay Hội Doanh nghiệp quận 2 là mái nhà chung của 83 hội viên, với các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đối thoại với các cấp lãnh đạo ban ngành, thể thao, văn hóa-văn nghệ, [...]

Ban Chấp Hành

  Họ Tên Chức vụ trong HDNQ2 Cơ quan 1 Tạ Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công ty TNHH Villa Sông Sài Gòn 2 Kiều Ngọc Phương Phó Chủ tịch Công ty CP Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh 3 Dương Quỳnh Nga Phó Chủ tịch Quỹ tín dụng An Bình Phú 4 Nguyễn Đăng Ninh Phó Chủ tịch Công ty TNHH SX - TM - DV Hiếu Giang 5 Ngô Ngọc Anh Phó Chủ tịch Công ty TNHH KT Cơ Điện Trường Hưng 6 Hoàng Văn Trưởng Phó Chủ tịch Công ty TNHH Quảng Cáo Dịch Vụ Kiến Vàng 7 Vũ Thị Thanh Nhàn Cố vấn Công ty TNHH [...]