Ngày 05/02/2020 chủ tịch và thành viên BCH Hội Doanh Nghiệp Quận 2 đã đến tham quan và chúc Tết Công ty CP XNK Nam Thái Sơn.

762898ff3a1cc2429b0d
Đại diện đón tiếp đoàn là ông Trần Việt Anh Tổn g Giám đốc công ty, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM, chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Quận Thủ Đức, thành viên BCH Hội Doanh Nghiệp Quận 2.
Công ty luôn là một trong những thành viên ủng hộ và tài trợ cho các hoạt động của Hội góp phần xây dựng Hội Doanh Nghiệp Quận 2 vững mạnh.

7cdcdd9f7b7c8322da6d

4adcc3ab65489d16c459
Công ty Nam Thái Sơn là Tổng công ty đa ngành với các đơn vị thành viên hoạt động trên phạm vi cả nước trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau:
Sản xuất – kinh doanh – xuất khẩu bao bì nhựa;
Xuất khẩu tổng hợp;
Kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành nhựa,
Kinh doanh hóa chất xử lý nước…
http://namthaison.com.vn/nam-thai-son-khoi-dau-tu-nhung-kha…

aff436b09053680d3142

Chia sẻ